Illustrasjonsbilde av hvordan dashbordet i reiselivsbarometeret kan se ut
Slik kan dashbordet se ut

Reiselivsbarometeret

Vi utvikler et regionalt reiselivsbarometer som har som mål å bli et nasjonalt styringssystem for reiselivsnæringen.

Med Buskerud Fylkeskommune som prosjekteier og Senter for Reiseliv som prosjektleder, utvikler vi i samarbeid med partnerne et regionalt reiselivsbarometer, som har som mål å bli et nasjonalt styringssystem for reiselivsnæringen.

Les mer om Reiselivsbarometeret på prosjektets hjemmeside

Reiselivsbarometeret vil være et nettbasert informasjonssystem, en monitor, som skal gi styringsinformasjon til aktørene i reiselivsnæringen. Målgruppen er først og fremst reiselivsnæringen, men også offentlige aktører og akademia vil dra nytte av verktøyet.

– Enkelt og lettforståelig

Barometeret består av tre hoveddeler: bedriftsindikatorer, gjesteindikatorer og destinasjonsindikatorer.

– Reiselivsbarometeret er et enkelt og lettforståelig system som gir informasjon som kan øke inntjeningen til små reiselivsbedrifter, noe som også er viktig for å opprettholde bosetting i distriktene», forklarer Olaf Hallan Graven.

Gjesteundersøkelser

Prosjektet er finansiert av Oslofjordfondet og Buskerud Fylkeskommune, og mottar i tillegg arbeidsinnsats fra partnere i prosjektet.

Senter for Reiseliv har for øyeblikket gående gjesteundersøkelser i Kongsberg, Bodø og Lofoten. Her samles de første gjestedataene inn, for å teste ut indikatorene.