Sentermøte mellom SIL og SMM, HBV
Forskere ved SIL og SMM jobber sammen, og vil bidra til ny kunnskap gjennom forskning, undervisning og publisering.

Vil øke etterspørselen etter forskning

Senter for innovasjon og ledelse (SIL) og Senter for Marketing Management (SMM) skal samarbeide tett med master- og ph.d. utdanningene ved høyskolen.

Sentrene vil bidra til ny og relevant kunnskap i samarbeid med studenter og organisasjoner.

Dette var noe av det som kom fram under sentrenes felles seminar tidlig i november. Under seminaret ble forskerne ved de to sentrene kjent, de presenterte tidligere og pågående prosjekter, og de diskuterte mulige arbeidsformer framover.

- Under seminaret fikk vi en felles forankring. Sentrene skal være en møteplass der vi stimulerer til samarbeid og felles forskning på områder vi er gode på, sier senterleder for SIL, Nina Prebensen.

Samfunnsendringer gir muligheter

Senterleder ved Sil- Økt konkurranse og skiftende omgivelser øker kravene til fleksibilitet og endringsvilje i bedrifter og organisasjoner.

- For å være konkurransedyktig og bærekraftig behøver disse bedriftene og organisasjonene interne verktøy som kan bidra til å holde styring på hva som skjer, og hvordan de kan tilpasse seg endringer best mulig, forklarer Prebensen. Hun ser dette som en mulighet for de to sentrene.

Hun mener de som vil lykkes i fremtiden, må ha kunnskap om strategiske beslutningsprosesser og innovativ styrke og ferdigheter .

- I tillegg til operative verktøy og strategiske og innovative ressurspotensialer, er markedskunnskap avgjørende for å lykkes når konkurransen øker, sier Prebensen.  Hun mener HBV har mye å bidra med gjennom de to sentrene.

Dette kan vi bidra med

Sentrene skal bidra til ny kunnskap gjennom forskning, undervisning og publisering. Forskningen skal publiseres nasjonalt og internasjonalt, og på denne måten bidra til å fremme høgskolens rennomme og attraktivitet i omgivelsene.

- Vi vil øke etterspørselen etter forskning, utdanning og arbeidsplasser/stipendiatstillinger, sier Prebensen.

Derfor skal sentrene samarbeide tett med master- og ph.d. utdanningene ved høyskolen, og på den måten bidra til ny og relevant kunnskap i samarbeid med studenter og organisasjoner. Sentrene skal utarbeide klare og motiverende rammer for forskningsdeltakelse i- og utenfor sentret.

Senter for innovasjon og ledelse, Senter for Marketing Management