Forskningsprosjekter

Senter for Marketing Management jobber med forskning innen en rekke områder. Les mer om våre pågående prosjekter her.

Pågående prosjekter:

  • VRI Buskerud (Hemsedalsløftet)
    Prosjektet skal "Styrke Hemsedals internasjonale konkurranseposisjon som leverandør av reiselivstjenester. Dette skal realiseres gjennom følgende resultatmål:
    1. Videreutvikle eksisterende måleverktøy for monitorering av kunde- og medarbeiderverdi til et felles internasjonalt styringsverktøy for benchmarking av gjesteopplevelser.
    2. Utvikle Hemsedal til en av verdens beste vinterdestinasjoner på service."
  • Reisepool
  • Kulturarvprosjekt (Elisabeth Klever)

Tidligere prosjekter: