Allianser og nettverk i den strategiske utviklingen av destinasjoner i det norske reiselivet

Denne forskningen skal blant annet bidra med innsikt og ny kunnskap relatert til destinasjonsutvikling i det norske reiselivet.

Kontaktperson: Håvard Ness

Denne forskningen skal bidra med innsikt og ny kunnskap relatert til destinasjonsutvikling i det norske reiselivet. Den skal også generere empirisk forskning og videreutvikle kompetansen på reiseliv og turisme ved Høgskolen i Buskerud og Vestfolds Senter for reiseliv gjennom samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og næringsaktører.

Dette oppnår vi ved å utvikle, teste og innføre relevant teori i det norske reiselivet, slik at vi bedre kan forstå i hvilken grad de forskjellige faktorene bidrar til strategisk utvikling av destinasjoner. Slik vil denne forskningen gi ny empirisk data relatert til viktige aspekter ved destinasjonsutvikling.

De konseptuelle perspektivene, resultatene fra data innsamlingen og diskusjoner av disse resultatene, både relatert til teori og de empiriske faktorene, vil være tilgjengelig for de som er interessert i destinasjonsutvikling gjennom en rekke kanaler.

 

Kontaktperson: Håvard Ness