Hyttebasert reiseliv og naturbaserte aktiviteter. Vekstnæring for utmarksbaserte kommuner?

Forskningsprosjektet fokuserer på hvordan hytteturisme kan gi gode lokale ringvirkninger samtidig som det bidrar til utvikling av naturbaserte aktiviteter i tråd med turistenes behov.

Kontaktperson: Jan Velvin

Prosjektet fokuserer på hvordan turisme i form av hytter kan være med på å opprettholde lokale bygdesamfunn, øke inntektsgrunnlaget i landbruksnæringen og bidra til å utvikle naturbaserte aktiviteter/tjenester i tråd med hytteturistenes behov.

Hensikten med prosjektet er både å klargjøre rammebetingelser for hytteutbygging med utgangspunkt i lokale næringer, betingelser for lønnsomhet ved slik hytteutbygging og hvilken kompetanse som er nødvendig for å utvikle naturbaserte aktiviteter ut fra hytteturistenes ønsker og behov.

Faktorer som det forskes på er:

  • Hva de som har hytte benytter og bruker tiden de er på hytta til
  • Hvilke opplevelser de finner sentrale og ønskverdige når de er på hytta
  • Hvordan hytteutbygging og hytteturistenes aktiviteter virker inn på lokalsamfunnet og naturmiljøet
  • Økomisk bærekraft
  • Hvilken Verdiskapning medfører hytteutbygging for rurale kommuner
  • Hvilke faktorer påvirker den lokale verdiskapningen knyttet til hytteturismen

Kontaktperson: Jan Velvin