Næringsanalyser

Prosjektet "Næringsanalyser - verdiskaping, lønnsomhet og strukturelle endringer" utforsker utviklingen i verdiskaping, lønnsomhet, produktivitet og andre nøkkeltall for næringen.

Med utgangspunkt i regnskapsdata for den komplette populasjonen av reiselivsbedrifter i Norge, utforsker dette prosjektet utviklingen i verdiskaping, lønnsomhet, produktivitet og andre nøkkeltall for næringen.

Analysene brytes ned i grupper/ innenfor næringen slik som opplevelser, overnatting, servering, transport og formidling. I tillegg brytes dataene ned på regioner og regiontyper, dvs. spesialiserte (distrikts-) reisemål og byer for å studere og tolke variasjon og endring over tid.

Formålet med forskningen er å avdekke utfordringer i næringen, forstå årsakene til disse, samt identifisere generelle strategier og konkrete og realiserbare løsninger på utfordringene.