Produktutviklingsprosesser

Forskningsprosjektet "Produktutviklingsprosesser som kilde til lønnsom vekst i norske reiselivsbedrifter" utforsker effektene av reiselivsbedriftenes arbeidsmetodikk og markedsorientering.

Prosjektet utforsker hvordan reiselivsbedriftenes arbeidsmetodikk og markedsorientering knyttet til utvikling av nye produkter og tjenester innvirker på ulike effektvariabler.

Effektvariablene er blant annet:

• Produktkvalitet

• Kundetilfredshet og kundelojalitet

• Lederes kunnskapskvalitet om markedet

• Betalingsvilje

• Salgsvekst

• Kapasitetsutnyttelse

• Lønnsomhet (Return on New Product Development)

• Tidsserieeffekter (dvs. når effektene kommer av tiltak i år 0)

Hensikten med satsingen og de prosjektene som inngår er å identifisere best-practice innen reiselivsbedrifter for å kunne etablere maler og retningslinjer for hvordan produktutviklingsprosesser kan bli mest mulig effektive. Prosjektene bidrar også med ny innsikt om produktutvikling generelt som er av verdi for industri- og vareproduserende bedrifter.