Reiseliv og næringstilknytning

Reiseliv og næringstilknytning

Prosjektleder Boge Gulbrandsen har stilling som strategisk rådgiver i Color Line ved siden av stillingen som førsteamanuensis ved HBV, og fokuserer på hvordan innovasjon og forskning i reiseliv generelt vil kunne bidra til økt verdiskapning for næringen.

Problemstillinger som det forskes på er blant andre:

• Hvilke faktorer bidrar til å fremme samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljø som grunnlag for verdiskapende virksomhet?

• In- og outsourcingstrategier i næringen

• Allianser og allianseperformance

• Hva er sammenhengen mellom arbeidsmiljøfaktorer, kundetilfredshet/-lojalitet og bedriftsytelse?