Reiselivsbarometeret - Et nettbasert styringssystem for reiselivets utvikling

Målet med prosjektet er å utvikle et nettbasert informasjonssystem basert på pålitelig informasjon om viktige indikatorer for utvikling i reiselivsnæringen.

Kontaktperson: Jan Velvin

Mer informasjon: Prosjektets hjemmeside

Høgskolen i Buskerud og Vestfold, ved Jan Velvin, har ansvaret for prosjektledelsen av utvikling av et målesystem for reiselivets utvikling, prosjektet er et treårig prosjekt som skal avsluttes i 2015.

Målet med prosjektet er å utvikle et nettbasert informasjonssystem basert på pålitelig informasjon om viktige indikatorer for utvikling i reiselivsnæringen. Systemet skal gi næringens aktører bedre beslutningsgrunnlag og økt lønnsomhet gjennom tilgjengelighet av kontinuerlig oppdatert informasjon.

Hensikten er firedelt:

  1. Bedre beslutningsgrunnlag for bedriftene i deres arbeid med produktutvikling og markedsbearbeiding.
  2. Kvalitetssikre markedsinformasjon reiselivsdestinasjonene kan bruke når de skal utvikle markeds- og profileringsstrategier.
  3. Offentlige aktører og virkemiddelapparat kan få informasjon om effekter av ulike tiltak knyttet til verdiskapning og etterspørsel.
  4. Empiri til FoU-miljøer til bruk i utvikling av generell kunnskap om reiselivets utvikling.

Kontaktperson: Jan Velvin

Mer informasjon: Prosjektets hjemmeside