Utvikling av måleverktøy for å bedre kundeverdi og jobbverdi i reiselivet

For perioden 2012 -2015 har fokuset i senterets VRI-prosjekter blitt flyttet fra småskala til industrialisert reiseliv og hele satsingen fokuseres på et destinasjonsutviklingsprosjekt: utvikling av reisemålet Hemsedal.

Kontaktperson: Senterleder Jan Velvin

HBV har ansvaret for flere reiselivsprosjekter finansiert gjennom programmet VRI i forskningsrådet. For perioden 2012 -2015 har fokuset blitt flyttet fra småskala til industrialisert reiseliv og hele satsingen fokuseres på et destinasjonsutviklingsprosjekt: utvikling av reisemålet Hemsedal. Denne satsingen er i tråd med Buskeud fylkeskommunes nye reiselivsstrategi.

På destinasjoner med store og sterke aktører, som i Hemsedal, har samarbeid og nettverksorganisering fått større fokus i verdiskapningsprosessen.

VRI arbeider med å videreutvikler dette samt utvikle et system som kartlegger totalkvaliteten for gjestens opplevelser i et destinasjonsperspektiv.

Systemet vil vise hvor en bør foreta endringer internt i bedriftene for å styrke gjesteverdien. Jan Velvin er prosjektleder for utviklingen av kvalitetssystemet.

Kontaktperson: Senterleder Jan Velvin