International Competence Network of Tourism Management

Høgskolen i Buskerud og Vestfold er med i International Competence Network of Tourism Management (ICNT). Nettverket består av 13 universitet over hele verden som skal utveksle kunnskap, jobbe sammen på prosjekt og ha utveksling av studenter og ansatte.