Foto: H C - visitnorway.com

Senter for Marketing Management

Senter for Marketing Management forsker på kundeopplevelser, samarbeidsrelasjoner og destinasjonsutvikling.

Kontaktinformasjon

Senterleder Nina Veflen Olsen
Telefon +47 31 00 96 24 / +47 995 27 775

E-post nina.olsen@hbv.no.

Senter for Marketing Management har som formål å

  • generere dyp kundeforståelse,
  • utvikle metodikk for analyse av komplekse kundedata,
  • samt stimulere til forskningsbasert nytenking og verdiskaping i norsk næringsliv.

Sentert har 20 års erfaring med reiselivsforskning, ett stort nasjonalt og internasjonalt nettverk av forskere og næringsaktører, og spisskompetanse innen destinasjonsutvikling og måling av destinasjonstilfredshet.

Senteret er nært knyttet opp mot PhD programmer i Marketing Management og jobber med markedsføringsproblemstillinger i forhold til både service, varehandel, industri og offentlig sektor.

 

 

Kontaktinformasjon

Senterleder Nina Veflen Olsen
Telefon +47 31 00 96 24 / +47 995 27 775

E-post nina.olsen@hbv.no.